Der eksisterer store og små vandingssystemer

Med vandingssystemer tænker man på den slags, der ofte er automatiske, som man sætter til at vande store arealer med. Du har måske set sådan nogle, når du har kørt forbi nogle marker, hvor man har sat en anordning ud, der sprøjter vand omkring sig, mens den drejer ubønhørligt langsomt, så vandet bliver jævnt fordelt…