Der eksisterer store og små vandingssystemer

14 juni 2021
anders_lundtang_hansen

Med vandingssystemer tænker man på den slags, der ofte er automatiske, som man sætter til at vande store arealer med.

Du har måske set sådan nogle, når du har kørt forbi nogle marker, hvor man har sat en anordning ud, der sprøjter vand omkring sig, mens den drejer ubønhørligt langsomt, så vandet bliver jævnt fordelt over afgrøderne.

Måske har du set det i TV, når man er ved at gøre en fodboldbane eller andet grønt sportsareal klar til kamp eller vedligeholdelse, så man lige oversprøjter det med vand.

Det kunne også være til at vande nogle bær, planter og andet med, hvor man har så store arealer at gøre godt med, at det ville tage for lang tid at gøre med en vandekande – og man ville ikke få fordelt vandet jævnt nok.

Derfor er man nødt til at have det rette vandingsanlæg til den specifikke opgave.

Hvad skal dit vandingssystem bruges til?

Man kan jo have sådan et anlæg med vand til at dække mange, mange kvadratmeter, hvor man næsten ender med at tale om flere tønder land.

Det kan så være et system, som man skal bære eller køre frem hver gang, når det skal bruges, som vi nævnte i starten af denne artikel, eller man kan sætte anlægget op, hvor man ved, at det skal bruges jævnligt.

Det kunne være på en væddeløbsbane eller i et mindre drivhus, hvor man har brug for at vande ting, der skal indtages senere.

Man skal jo også vide, hvor meget eller lidt vand, der skal anvendes hver gang, hvorfor man eventuelt kan indstille styrken og mængden, for nogle gange skal man måske decideret sprøjte vandet rundt, mens man andre gange bare lige skal dryppe det omkring.

Fra film kender du det måske som sprinkleranlæg, der kommer op af jorden i folks haver og vander, når man skal bruge det.

Sådan nogle systemer findes der også.

Flere Nyheder