Den vigtige algebehandling

06 juni 2020
lotte_hindsberg

Alger kommer og sætter sig mange steder. Uden på husets facade, drivhuset, taget, fliser og indkørselen. Alger i sig selv er ikke farlige omend de kan gøre fliser glatte, når det har regnet. Alger er grønne og ser ikke særlig kønne ud og giver huset et lettere misvedligeholdt udtryk.

Der hvor man dog skal være særlig opmærksom på alger er på taget. Mos er glade for alger og mos holder på vandet når det regner. Det kan på sigt betyde at vandet kan trænge ind og ned på loftet og give vandskader.

Fjernelse af alger

Alger kan fjernes på flere måder. Du kan fjerne det ved hjælp af knofedt og sand eller også kan du fjerne det ved hjælp af algerens. Det kan f.eks. være algerens i Lolland. 

Det er 2 metoder der er skånsomme også over for miljøet. Det er også muligt efterfølgende at give f.eks. facader og fliser en omgang algebehandling, der gør det mindre attraktivt for algerne, samtidig med at de er nemmere at fjerne på sigt, hvis de skulle komme retur.

At fjerne alger på taget

At benytte sig af en højtrykspuler til fjernelse af alger og mos, er noget man skal være meget varsom med da trykket, hvis det er for højt kan skubbe til tagets tegl og der kan ske en vandskade. I stedet bør du gå langt mere forsigtigt til værks med en hård børste og en vandslange.

Børst forsigtigt moset og algerne væk fra taget med den hårde børste og skyl efter med en vandslange. Sikre dig derefter at dine tagrender ikke er fuld af gammel mos, så vandet ikke kan købe ned i afløbet og videre ned i kloakken.

Hvis du vælger at bruge algerens til at fjerne alger, er det vigtigt at du følger brugsanvisningen nøje. Den står typisk på bagsiden af flasken.

Flere Nyheder