Gør god brug af en havemand

05 april 2020
lotte_hindsberg

En af grundene til at der med fordel kan benyttes en havemand er, at de har erfaringen og udstyret der gør meget havearbejde meget nemmere. F.eks. fjernelse af træer og stubbe. Hvis krafterne er begyndt at svinde, kan det være en god ide at få klippet træer og buske ned til en højde, der er nemmere at passe. Samtidig betyder de lavere træer, at der ikke skal renses tagrender nær så ofte, hvilke er en fordel i disse tider med massive regnskyl. Vand der ikke kan komme ned og væk via tagrenderne og ned i kloakken, vil i stedet finde andre veje, som kan være ned på dit loft eller i din kælder. 

Fælde træer og fjerne stubbe

At fjerne træer er ikke ufarligt, især hvis man ikke har prøvet det før eller det er et stort og højt træ, der er tæt på huset. Derfor er det en god ide at benytte sig af en haveservice, der har erfaringen og den nødvendige lift, der gør at den kan fældes af flere omgange. Det kunne f.eks. være en haveservice i Ringsted, der fælder dit træ og efterfølgende fjerner den tilhørende stub som står tilbage. Alt afhængig af om du vil beholde træet til brænde eller ej, kan de også skære det i små stykker eller fjerne træet. 

Hvis der er ønske om det kan de senere enten fylde hullet op med jord og så græs på den tomme plads, så det hurtigt ikke ses at der har stået et stort træ.

Sidst men ikke mindst, kan de råde og vejlede til hvilke planter og blomster, det vil være klogest at plante, når nu der ikke er et stort træ, der giver en masse skygge. Det vil nemlig være nogle helt andre blomster og planter, end dem der står der nu.

Flere Nyheder